ΜμΣ & Νέα Προγράμματα Σπουδών

Η ΜμΣ και Προγράμματα Σπουδών του Νέου Ελληνικού Σχολείου

Η θεωρία της νέας μάθησης συνδέεται με τα προγράμματα σπουδών του νέου ελληνικού σχολείου σε βασικά επίπεδα εκπαιδευτικού σχεδιασμού όπως:


Προηγούμενη || Επόμενο