Η αξιολόγηση στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Η αξιολόγηση στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

null

Μια προσέγγιση ολιστικής αξιολόγησης και διαρκούς εκτίμησης θα πρέπει να ενσωματωθεί στο μαθησιακό σας σχεδιασμό. Η παρακολούθηση και ανίχνευση των επιδόσεων των μαθητών, η τεκμηρίωση της συμμετοχής τους στη διαδικασία μάθησης και ο μετασχηματισμός τους, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και αναγκαίο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Η αξιολόγηση, ωστόσο, είναι ένα δύσκολο έργο και έχει πολλούς και διάφορους στόχους, έτσι θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να προγραμματίζεται. Παρακάτω είναι μερικές αρχές και προτάσεις για τη διδακτική πράξη:

 • Η αξιολόγηση δεν είναι (μόνο) ένα τεστ στο τέλος ενός μαθήματος – βεβαιωθείτε ότι η αξιολόγηση είναι ‘για τη μάθηση’ (διαμορφωτική αξιολόγηση) και όχι μόνο ‘για το αποτέλεσμα της μάθησης’ (τελική αξιολόγηση).
 • Αξιολογείστε την επίδοση σε μια ολόκληρη Μαθησιακή Ενότητα ή σε ένα ειδικό θέμα (όπως η ολοκλήρωση ενός ατομικού ή ομαδικού πρότζεκτ), με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιολογείτε την πλήρη δέσμη των γνωστικών διαδικασιών που απαιτούνται από τη Μαθησιακή Ενότητα.
 • Κατασκευάστε πολλαπλά κανάλια ανατροφοδότησης, καθιστώντας έτσι την αξιολόγηση πανταχού παρούσα.
 • Συμπεριλάβετε πολλαπλές ‘φωνές’ στη διαδικασία ανατροφοδότησης: αυτοαξιολόγηση (σκέφτομαι φωναχτά) και αξιολόγηση από συμμαθητές, γονείς, ειδικούς θεμάτων, κριτές.
 • Αξιολογήστε την επίδοση, καθώς επίσης και τη γνώση: βιωματική, εννοιολογική, αναλυτική και να εφαρμοσμένη.
 • Μετρήστε «νέες βασικές ικανότητες» και όχι μόνο τις παλιές: πολυτροπική έκφραση, δεξιότητες συνεργασίας, επίλυση προβλημάτων, μεταγνώση, δημιουργικότητα, φαντασία και καινοτομία.
 • Αξιολογήστε τα άτομα στο πλαίσιο της ομάδας: την ικανότητα να κάνουν παραγωγικές κοινωνικές συνδέσεις (στα κείμενα και τους ανθρώπους, όσο και να κατασκευάζουν τη γνώση με συνεργατικό τρόπο).
 • Συμπεριλάβετε συστηματικά την αξιολόγηση από συμμαθητές και συνομηλίκους (ανοικτή, μονόδρομη κλειστή, αμφίδρομη κλειστή, υπό εποπτεία).
 • Αξιολογήστε τις ικανότητες των μαθητών να βρίσκουν και να αναπτύσσουν τη γνώση – όχι μόνο τι μπορούν να απομνημονεύουν από ένα κείμενο, αλλά τι ένας μαθητής μπορεί βρει μέσα από διαδικασίες και σχέσεις συλλογικής νοημοσύνης (π.χ. ομαδική εργασία), καθώς και από τις διαθέσιμες γνωστικές πηγές/πόρους γνώσης.
 • Χρησιμοποιήστε ποιοτικές κρίσεις/σχόλια για να δικαιολογήσετε τις ποσοτικές εκτιμήσεις που κάνατε.
 • Βάλτε τους μαθητές σας να οικοδομήσουν τους ατομικούς τους φακέλους μάθησης/portfolios (π.χ. ψηφιακοί φάκελοι) ώστε να τεκμηριώνουν και να αποδεικνύουν τη δουλειά τους και τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Αυτά θα βρίσκονται εκεί μαζί με τα δικά σας σχόλια και τη βαθμολογία. Αξιολογήστε το παραγόμενο έργο ενός μαθητή, και όχι αυτό που εσείς συμπεραίνετε ότι έχει μάθει από τη βαθμολογία του σ’ένα τελικό τεστ/διαγώνισμα.

Περίγραμμα Αξιολόγησης

Ακολουθεί ένα αδρό περίγραμμα για τη συνεχή αξιολόγηση των γνωστικών διαδικασιών που μπορούν να ενσωματωθούν σε προγραμματισμένες εμπειρίες μάθησης. Εξετάστε πώς μπορείτε να εντάξετε αυτό το περίγραμμα στη διδακτική σας πρακτική.

null

Το περίγραμμα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε μία από τις γνωστικές διαδικασίες:

 • Βιώνοντας
 • Εννοιολογώντας
 • Αναλύοντας
 • Εφαρμόζοντας

Επίσης, σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε πόσο καλά ο εκπαιδευόμενος μετακινείται από

 • Την ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί με βοήθεια
 • Την ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί ανεξάρτητα
 • Την ικανότητα να συνεργάζεται

Σε αυτό το περίγραμμα, η ικανότητα των μαθητών να παράγουν και να μοιράζονται τις γνώσεις τους με άλλους θεωρείται η πιο δύσκολη και κατατάσσεται στο υψηλότερο επίπεδο επάρκειας και επίδοσης, διότι απαιτεί την επικοινωνία, τη διαπραγμάτευση και την ευαισθησία, καθώς επίσης και πολύ καλή γνώση του θέματος ή ικανότητα για ανάληψη και ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Ακολουθεί είναι ένας οδηγός που παρέχει:

• Κριτήρια αξιολόγησης – με βάση τις γνωστικές διαδικασίες | Download
• Φύλλο βαθμολογίας του εκπαιδευτικού – με προτεινόμενους συντελεστές για διαφορετικά επίπεδα επίδοσης | Download
• Φύλλο ομαδικής αξιολόγησης από συνομηλίκους – για την υποστήριξη ομαδικής αξιολόγησης από τους ίδιους τους μαθητές | Download


Προηγούμενη || Επόμενο