Η δραστηριότητα ‘Placemat’

Η δραστηριότητα ‘Placemat’

Το ‘placemat’ αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για την καλύτερη επιλογή ιδεών και για την εκπόνηση σχεδίων μάθησης με μολύβι και χαρτί και προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις γνωστικές διαδικασίες. Αυτό είναι ένα προαιρετικό στάδιο – αντί γι’αυτό μπορεί κάποιος να αποφασίσει να προχωρήσει στην συγγραφή της Μαθησιακής Ενότητας απευθείας στο ηλεκτρονικό σχεδιαστικό περιβάλλον.

Εργαλεία Σχεδιασμού

Σχεδιάζοντας ένα Placemat | Download

ΜμΣ Placemat σε μέγεθος US Letter | Download

Σχεδιασμός σε μία Σελίδα | Download

Σχεδιασμός της Εμπειρίας | Download

Σχεδιασμός της Εννοιολόγησης | Download

Σχεδιασμός της Ανάλυσης | Download

Σχεδιασμός της Εφαρμογής | Download


Προηγούμενη || Επόμενο