Οι Γνωστικές Διαδικασίες

Οι Γνωστικές Διαδικασίες

Οι Γνωστικές Διαδικασίες αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα διαφορετικών τρόπων λήψης και παραγωγής της γνώσης. Πρόκειται για μορφές δράσης, ή πράγματα που κάνουμε για να μαθαίνουμε. Ακολουθούν κάποιοι τύποι δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις Γνωστικές Διαδικασίες.

Βιώνοντας

Εννοιολόγηση

Αναλύοντας

Εφαρμόζοντας

Activity Suggestions for the Knowledge Processes

Experiencing

Conceptualising

Analysing

Applying


Προηγούμενη || Επόμενο