Αυθεντική Μάθηση

Αυθεντική Μάθηση

Τι;Η μάθηση που είναι αυθεντική και στηρίζεται στο βιόκοσμο των μαθητών – στηρίζεται στην εμπειρία, συχνά στην ενσωματωμένη εμπειρία και στοχεύει στο να είναι σχετική και νοηματοδοτημένη για τους μαθητές, με εμφανή την πρακτική της εφαρμογή και τα οφέλη που προκύπτουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αφηρημένη ή ξεχωριστή από το μαθητή – όπου αφορά γνώση συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων είναι επικεντρωμένη στις συνδέσεις μεταξύ εμπειριών, εννοιών, θεωριών, αναστοχασμών και διερεύνησης και πρακτικής τεχνογνωσίας.

Η αυθεντική μάθηση είναι συχνά το προϊόν μιας ώθησης ή μιας ανάγκης του μαθητή να γνωρίσει ή να μάθει κάτι, τι σημαίνει, πώς λειτουργεί, πώς μπορεί να λειτουργήσει, Πώς αισθάνεται, ή πώς μπορεί να βελτιωθεί ή να αλλάξει. υθεντική μάθηση εμπεδώνεται σε βάθος όταν παρουσιάζονται ή δημιουργούνται ευκαιρίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι βιωμένες ανάγκες και όταν αυτές οι ευκαιρίες οδηγούν σε: εμπειρίες των φαινομένων, μια εννοιολογική γλώσσα με την οποία περιγράφονται και συζητιούνται τα φαινόμενα και οι αυθεντικές εμπειρίες των μαθητών, θεωρίεςπου είναι ακάλυπτες ή καλά διατυπωμένες, οι οποίες βοηθούν στην εξήγηση των φαινομένων, λειτουργίες και σκοπούς των φαινομένων που αναλύονται και συζητούνται, συγκέντρωση των επιπτώσεων και των συνεπειών των φαινομένων που γίνονται αντικείμενο αναστοχασμού και οι οποίες τέλος, δίνουν στον αυθεντικό μαθητή ευκαιρίες να εφαρμόσει τις γνώσεις του, την κατανόηση και την τεχνογνωσία των φαινομένων με δημιουργικούς τρόπους.

Οι Γνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού προωθούν την Αυθεντική Μάθηση.


Γλωσσάρι || Επόμενο