Τι θα συμβεί αν θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τους συμβατικούς παιδαγωγικούς περιοριοσμούς του χώρου (τους τέσσερις τοίχους της τάξης) και του χρόνου (τις περιόδους του ωρολογίου προγράμματος);

Νέα Μάθηση

Νέα Μάθηση

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

CGScholar

CGScholar

Γραμματισμοί

Γραμματισμοί

Πολυγραμματισμοί

Πολυγραμματισμοί