Βιώνοντας το γνωστό

Βιώνοντας το γνωστό

Τι;Μια από τις οκτώ Γνωστικές Διαδικασίεςτης Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Βιώνοντας το γνωστό σημαίνει ότι στηριζόμαστε στην προηγούμενη γνώση των εκπαιδευομένων, τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τις συγκεκριμένες τους εμπειρίες και το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Σημαίνει να μάθουμε τι ξέρουν ήδη και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε να μοιραστούν τις γνώσεις μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό. Σημαίνει να ανακαλύψουμε τα ατομικά κίνητρα των μαθητών, με βάση τις εμπειρίες του βιόκοσμού τους και αυτό που είναι καθημερινό και οικείο σε αυτούς. Συχνά ένας εκπαιδευτικός θα ξεκινήσει το μάθημα με αυτή τη Γνωστική Διαδικασία, γιατί συνδέει τη μάθηση με τον κόσμο του μαθητή και προσφέρει στον εκπαιδευτικό ιδέες για το επίπεδο που βρίσκεται ο κάθε μαθητής στην αρχή και αυτό που ήδη γνωρίζει.

Γιατί; «Αναγνωρίζετε αυτό που οι μαθητές ήδη γνωρίζουν για ένα θέμα και επιβεβαιώνετε τις γνώσεις τους, καθιστώντας τους εμπειρογνώμονες ,ενώ τους ωθείτε να μοιραστούν αυτές τις γνώσεις μεταξύ τους … επιβεβαιώνετε, επίσης, τον εαυτό σας για το σημείο που βρίσκονται … τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε ένα νέο επίπεδο μάθησης χρησιμοποιώντας μια άλλη γνωστική διαδικασία». Rachael, καθηγήτρια Αγγλικών, Γ’ Γυμνασίου.

Πώς;Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη δραστηριότητα του «Σκέψου-Δούλεψε σε ζευγάρια- Μοιράσου» με την οποία ο κάθε μαθητής δουλεύοντας ατομικά σκέφτεται και καταγράφει τι ξέρει για το «Χ» πράγμα, κατόπι δουλεύει σε ζευγάρια για να μοιραστεί με ένα συμμαθητή του τις σκέψεις του. Στη συνέχεια τα ζευγάρια επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό για να μοιραστούν αυτά που γνωρίζουν με ολόκληρη την τάξη. Η δραστηριότητα αυτή κάνει τον καθένα να σκεφτεί και να συμμετέχει στη μάθηση και παρέχει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι πιο πιθανό ότι όλοι θα έχουν κάτι να πουν και κυρίως θα μπορούν να ακουστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ή ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη δραστηριότητα «Noisy Round Robin», η οποία είναι μια τακτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντλήσει τις προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών. Ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν ιδέες, οι οποίες αξιοποιούνται όλες και παρέχει ένα μέσο για τον εκπαιδευτικό ώστε να έχει μια αίσθηση σχετικά με την κατανόηση των μαθητών του για ένα θέμα. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες, εκλέγουν έναν πρακτικογράφο για να καταγράψουν τις ιδέες της ομάδας σε ένα χαρτί και μετά από ένα ή δύο λεπτά περνούν το χαρτί τους στη διπλανή ομάδα, για να προσθέσει και αυτή με τη σειρά της πληροφορίες ή ιδέες. Για πληρέστερη περιγραφή της δραστηριότητας «Noisy Round Robin» δείτε το:

http://www.maryborougheducationcentre.vic.edu.au/successforboys/resources/pdf/planning_core/planning_activity8.pdf

Δείτε επίσης: Την Εργαλειοθήκη του Lanyon για πρόσθετα εργαλεία, τακτικές και αναφορές για τη διαδικασία Βιώνοντας το γνωστό.


Γλωσσάρι || Επόμενο