Applying Creatively

Εφαρμόζοντας δημιουργικά

1.Εφαρμογές Γραμματισμού: Παραγωγικές Δραστηριότητες

Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν αξιοποιώντας μια ποικιλία ειδών λόγου, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο και υβριδικό κείμενο.

2.Εφαρμογές Πολυγραμματισμών: Παραγωγικές Δραστηριότητες

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα, στα οποία χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους παραγωγής ενός μηνύματος (γλωσσικό, οπτικό, χειρονομιακό, ήχο και χωρικό), μέσα και είδη λόγου, με έναν πρωτότυπο ή υβριδικό τρόπο.

3.Κιναισθησία

Οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρουν μηνύματα από τον έναν τρόπο στον άλλο (όπως από την οπτική στην γλωσσική αναπαράσταση ή από γλωσσική στη χειρονομιακή), ή από το ένα μέσο στο άλλο, όπως από μια ιστορία σ’ένα βίντεο. Ή μεταφέρουν ένα σύνολο από έννοιες από ένα γνωστό πλαίσιο σε ένα άλλο λιγότερο γνωστό προσαρμόζοντας τον τρόπο και το μέσο για να ταιριάξουν.

4.Μεταφορά Γνώσης

Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει (νέες εμπειρίες, ιδέες, θεωρίες, αναλύσεις, κατάλληλες εφαρμογές) και εφαρμόστε τες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο/περιβάλλον/περίσταση, σε ένα διαφορετικό θέμα ή σε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Προβληματιστείτε σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του αρχικού και του νέου πλαισίου.

5.Καθορισμός Προβλήματος

Στη γνωστική διαδικασία «Εφαρμόζοντας Κατάλληλα», συζητήσαμε για την τεχνική επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο είναι ακόμη δυσκολότερο το να καθορίσει κάποιος ποιο είναι το πρόβλημα. Πάρτε μια κατάσταση και συζητήστε τα βασικά προβλήματα που απαιτούν λύση.

6.Έρευνα Δράσης

Η έρευνα είναι για να εξερευνήσουμε κάτι. Συνήθως τα αποτελέσματα της είναι μόνο γνώσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αναληφθεί δράση σε αυτή τη γνώση. Έρευνα Δράσης είναι η έρευνα που προσβλέπει στη δράση και έρευνα που ανατροφοδοτεί τη δράση. Πρόκειται για σκέψη και δράση μαζί. Η έρευνα δράσης περιλαμβάνει τον ακόλουθο κύκλο:

7.Σενάριο Café

Φανταστείτε το μέλλον, φανταστείτε εναλλακτικές λύσεις χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία σενάριο cafe.

Βασικό ερώτημα για το μέλλον: ….

 1. Τι και αν; Εναλλακτικές προοπτικές με καταιγισμό ιδεών
 2. Κοιτάζουμε το πλαίσιο και εξετάζουμε τους παράγοντες/ δυνάμεις της αλλαγής
   α. Περιβάλλον
   β. Πολιτική
   γ. Οικονομικά
   δ. Πολιτισμός
   ε. Τεχνολογία
 3. Δημιουργούμε τα σενάρια:
Το καλύτερο σενάριο Το χειρότερο σενάριο
Εναλλακτική 1
Εναλλακτική 2

8.Επίλυση Συγκρούσεων

Η επίλυση των συγκρούσεων είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των διαφωνιών.

 • Πριν ξεκινήσετε: Μάθετε για το πρόσωπο και το ιστορικό του προβλήματος.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 1: Εστιάστε στην άποψη του άλλου ατόμου για το πρόβλημα.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 2: Εστιάστε στο πρόβλημά σας από την άποψή των άλλων.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 3: Πάρτε απόσταση από το πρόβλημα.
  • Εξερευνήστε τα γεγονότα.
  • Διερευνήστε εναλλακτικές, υποθετικές απόψεις ενός τρίτου ατόμου.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 4: Σκιαγραφήστε τις προοπτικές σας.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 5: Διερευνήστε τις συνέπειες των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης της σύγκρουσης.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 6: Επίλυση:
  • Η υιοθέτηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης (λιγότερο πιθανή σε δύσκολες διαπραγματεύσεις).
  • Να βρείτε κοινό έδαφος και τη μέση οδό.
  • Συνεργασία για την επίτευξη ενός πράγματος, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία.
  • Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Αξιολογούμε τι θετικό αποκομίσαμε από την εμπειρία των διαπραγματεύσεων.

9.Στρατηγική Λήψης Αποφάσεων

 • Περιγράψτε την απόφαση που πρέπει να παρθεί και το δίλημμα που κρύβεται πίσω από αυτή.
 • Περιγράψτε εναλλακτικές προσεγγίσεις.
 • Δημιουργείστε κατάλογο κριτηρίων, τα οποία περιγράφουν τα θετικά αποτελέσματα μιας απόφασης και προχωρήστε στην κατάταξη αυτών.
 • Θέσπιση της απόφασης.
 • Αξιολογείστε την απόφαση σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

10.Εφεύρεση

 • Περιγράψτε το στόχο ή τους σκοπούς της εφεύρεσης.
 • Περιγράψτε εναλλακτικές προσεγγίσεις σχεδίων ή υποδειγμάτων.
 • Φτιάξτε ένα μοντέλο, μια πατέντα.
 • Ελέγξτε το μοντέλο. μετρήστε τη αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τους αρχικούς στόχους και σκοπούς της εφεύρεσης.
 • Γράψτε μια έκθεση αξιολόγησης, η οποία αφηγείται την ιστορία της εφεύρεσης και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά της.

11.Αποκλίνουσα Σκέψη

Σκεφτείτε με νέους και ευφάνταστους τρόπους για θέματα ή προβλήματα.

 • Καταγράψτε και περιγράψτε τους συνήθεις τρόπους που σκέφτεστε ή αντιμετωπίζετε ένα θέμα ή πρόβλημα.
 • Αναζητήστε διαφορετικούς ή ασυνήθιστους τρόπους για να σκεφτείτε ή να αντιμετωπίσετε ένα θέμα ή πρόβλημα – σκεφτείτε ιδέες που μπορεί να φαίνονται τρελές εκ πρώτης όψεως, μιλήστε με άλλους, πλοηγηθείτε στο Διαδίκτυο …
 • Αποδομείστε: πάρτε κάτι κατά μέρος, επεξεργαστείτε τις συνδέσεις και τις μορφές του.
 • Αναδομείστε: επαναφέρετε και πάλι κάτι στην πρώτη του κατάσταση, αλλά μέσα από νέους τρόπους, συνδυασμούς και μορφές. Μειώστε κατά το ήμισυ /διπλασιάστε, κόψτε σε κύβους /φέτες, τεντώστε /συρρικνώστε, υποκαταταστείστε, διαμελίστε /συνδυάστε, προσαρμόστε, μεγεθύνετε /σμικρύνετε, αναστρέψτε /αναποδογυρίστε από πάνω προς τα κάτω και από μέσα προς τα έξω, ξεχωρίστε /ανακατέψτε, παρουσιάστε σε νέο περιτύλιγμα/ ξεπακετάρετε.
 • Αναζητείστε τις στιγμές που αναφωνείτε Εύρηκα, όταν ξαφνικά κάτι αποκτά νόημα ή γίνεται αντιληπτό με συναρπαστικό τρόπο.

12.Προσωπικό Σχέδιο Δράσης

Μετατρέψτε μια ιδέα σε δράση.

 • Ο στόχος μου.
 • Η δέσμευσή μου: Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω το στόχο μου.
 • Δράση – βήμα 1
 • Δράση – βήμα 2 … κλπ.
 • Οι πόροι και η υποστήριξη που θα χρειαστώ.
 • Πιθανά εμπόδια: τα πράγματα που μπορεί να με βοηθήσουν να επιτύχω το στόχο μου ξεπερνώντας τα εμπόδια.

Μέτρα Επίδοσης: πώς θα γνωρίζω ότι έχω επιτύχει το στόχο μου; Και αυτό που θα έχει επιτευχθεί;


Προηγούμενη || Οι Γνωστικές Διαδικασίες