Βιώνοντας το νέο

Βιώνοντας το νέο

Τι;Μια από τις οκτώ Γνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Το Βιώνοντας το Νέο σχετίζεται με την ιδέα της εγκατεστημένης πρακτικής- περιλαμβάνει την εισαγωγή ή την εμβάπτιση των μαθητών σε νέες εμπειρίες – όπως κάνοντας μια εκδρομή, ακούγοντας έναν προσκεκλημένο ομιλητή, διαβάζοντας, βλέποντας ή παρατηρώντας ένα άγνωστο κείμενο, εικόνα, βίντεο ή μια ιστοσελίδα, ή επεξεργαζόμενοι πληροφορίες για ένα θέμα που οι μαθητές δεν είχαν προηγουμένως διαβάσει ή τούς ήταν άγνωστο. Οι νέες εμπειρίες είναι «νέες» από την πλευρά του μαθητή- για να έχουν νόημα τέτοιου είδους εμπειρίες μπορεί να έχουν γνώριμα στοιχεία ή να μπορεί να τις συνδέει ο εκπαιδευτικός με κάτι γνώριμο. Οι δραστηριότητες του Βιώνοντας το νέο που συνεπάγονται την εργασία των μαθητών σε ζεύγη ή μικρές ομάδες και κλιμακωτά συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό με ερωτήσεις ή προτροπές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Συχνά είναι δυνατό να συνδεθεί μια δραστηριότητα Βιώνοντας το γνωστόμε μια δραστηριότητα Βιώνοντας το νέο - αυτό εξυπηρετεί στη σύνδεση της «νέας μάθησης» με το βιόκοσμο των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει ή να χρησιμοποιήσει μια Μαθησιακή Δραστηριότητα που καθιστά αυτή τη σύνδεση εμφανή /ρητή ή μπορεί να ενθαρρυνθεί ο μαθητής για να βρει αυτή τη σύνδεση – «Πώς σχετίζεται αυτό με την εμπειρία σου;” Ένας τρόπος για την καλύτερη κατανόηση αυτής της γνωστικής διαδικασίας είναι να εξεταστεί σε τι αυτή δεν παραπέμπει. Αν μια δραστηριότητα συνεπάγεται άμεση ή ανοιχτή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, τότε είναι πιθανόν να μην μιλάμε για το Βιώνοντας το νέο – αυτές οι δραστηριότητες είναι πιο πιθανό να βρεθούν στην Εννοιολόγηση με ορολογία ή στην Εννοιολόγηση με τη θεωρία. Το Η διαδικασία Βιώνοντας το νέο εμπλέκει το μαθητή σε άμεσες εμπειρίες.

Γιατί;Οι δραστηριότητες του Βιώνοντας το νέο διευρύνουν και επεκτείνουν τις εμπειρίες των μαθητών και προσφέρουν μια κλιμακωτή βάση για την κατασκευή εννοιολογικών και αναλυτικών δραστηριοτήτων πάνω σε αυτή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει αυτές τις νέες εμπειρίες και να κατασκευάσει μια εννοιολογική γλώσσα γύρω από αυτές, ώστε οι μαθητές να μπορούν να μιλήσουν για το τι έχουν βιώσει ή να συσχετίσουν τις εμπειρίες αυτές με έννοιες ή θεωρίες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός είναι επιφορτισμένος να διδάξει. Οι δραστηριότητες του Βιώνοντας το νέο παρέχουν μια πλατφόρμα από την οποία ξεκινά η μάθηση των μαθητών- έτσι οι εννοιολογικές και αναλυτικές δραστηριότητες αποκτούν περισσότερο νόημα.

Πώς; Μια σχολική εκδρομή είναι ένας χρήσιμος τρόπος ώστε οι μαθητές να Βιώσουν το νέο. Μια τέτοια εκδρομή θα μπορούσε να γίνει στην αρχή ενός μαθήματος για να μπορέσουν οι μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια τεχνική, όπως τα «Διαγράμματα Δεδομένων». Τα Διαγράμματα Δεδομένων είναι σχεδιασμένα από τον εκπαιδευτικό, ανάλογα με τον σκοπό της εκδρομής, για να στρέψουν την προσοχή των μαθητών σε συγκεκριμένες πτυχές της εμπειρίας αυτής. Οι σχολικές επισκέψεις δίνουν στους μαθητές την πρόσβαση σε μια ανεκτίμητη πηγή πρωτογενών γνώσεων που μπορεί να ανακληθούν και, κυρίως, είναι πιο πιθανό να παραμείνουν με τους μαθητές καθ ‘όλη τη διάρκεια της μάθησής τους. Η χρήση των Διαγραμμάτων Δεδομένων σε δραστηριότητες του Βιώνοντας το νέο βοηθούν στη δημιουργία μια διαβαθμισμένης βάσης γνώσεων και υποστηρίζουν τη συλλογή στοιχείων, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν και να συμπληρωθούν, καθώς η μάθηση εξελίσσεται. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι τεχνικές προσθέτουν σκοπό και δομή στις εμπειρίες των μαθητών. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εννοιολογικές και αναλυτικές δραστηριότητες πίσω στο σχολείο. Η διαβαθμισμένη βάση γνώσεων που δημιουργήθηκε από τα Διαγράμματα Δεδομένων είναι πιθανόν να αποφέρουν επιτυχημένα αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές. Η εμπειρία από πρώτο χέρι της εκδρομής θα βοηθήσει στην εμπέδωση και νοηματοδότηση της μεταγενέστερης εφαρμογής των εννοιών, θεωριών και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται καθ ‘όλη τη διάρκεια μιας θεματικής ενότητας/μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγράμματα Δεδομένων και τις χρήσεις τους, βλέπε: Murdoch (1998) Classroom Connections – strategies for integrated learning, Eleanor Curtain Publishing, South Yarra.

Δείτε επίσης: Την Εργαλειοθήκη του Lanyon για πρόσθετα εργαλεία, τακτικές και αναφορές για τη διαδικασία Βιώνοντας το νέο που συμβάλλουν στην βαθύτερη μάθηση.


Γλωσσάρι || Επόμενο