Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα

Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δημοσιευμένων Μαθησιακών Ενοτήτων στα Ελληνικά, καθώς και κριτικά/αναστοχαστικά σχόλια των ίδιων των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το κοινωνικό λογισμικό Μάθηση μέσω Σχεδιασμού. Για να δείτε και άλλες δημοσιευμένες Μαθησιακές Ενότητες επισκεφθείτε το http://CGLearner.com .

null

Οι Μαθησιακές Ενότητες της πιλοτικής εφαρμογής 10 σχολείων σε Πάτρα Αθήνα & Ρόδο – Άνοιξη 2011:
Στην πιλοτική εφαρμογή (Μάρτιος – Ιούνιος 2011) των Προγραμμάτων Σπουδών του νέου ελληνικού σχολείου σχεδιάστηκαν συνολικά 22 Μαθησιακές Ενότητες για διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα μαθητών (http://cglearner.com/learning_element/public_index?locale%5Bname%5D=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&page=1&per_page=10&sort=updated_at&sort_direction=desc).

Οι Μαθησιακές αυτές ενότητες εντάσσονται πλήρως στις προδιαγραφές του προγράμματος σπουδών (ΑΠΣ & ΔΕΠΣ) ανάλογα και με το μαθησιακό επίπεδο στο οποίο αναφέρονται. Έχουν διδαχθεί στην τάξη την άνοιξη του 2011, ενώ έχουν ανασχεδιαστεί μετά την πρακτική τους εφαρμογή και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των σχεδιαστών τους.

Πιο συγκεκριμένα:
Οκτώ Μαθησιακές Ενότητες αναφέρονται το γνωστικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών και σχεδιάστηκαν από 15 εκπαιδευτικούς του δικτύου της Ρόδου:

Έξι Μαθησιακές Ενότητες αναφέρονται το γνωστικό πεδίο των Φυσικών Επιστημών και σχεδιάστηκαν από 13 εκπαιδευτικούς του δικτύου της Αθήνας:

 1. Ζώα υπό εξαφάνιση της Ρόδου των Στουμπή, Παναγιωτίδη & Τουλιόπουλου (για ηλικία 9-12) http://cglearner.com/learning_element/show_both/655.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)
 2. Το παλάτι των ιπποτών χθες και σήμερα της Κυρίτση (για ηλικία 6-7)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/802.html?
 3. Το παλάτι των Ιπποτών χθες και σήμερα των Βασιλειάδη & Μακρή (για ηλικία 10-11)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/807.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)
 4. Καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο των Πατσούρη, Καβουκλή & Χαλκίτη (για ηλικία 7-9)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/760.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)
 5. Η παραδοσιακή ζωή στη Ρόδο των Κωνσταντίνου και Ματθαίου (για ηλικία 4-6)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/650.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)
 6. Θαλάσσιοι οργανισμοί και η προστασία τους των Μπαξεβάνογλου και Δρακίου (για ηλικία 6-7)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/753.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)
 7. Διατροφή της Ζαφειροπούλου (για ηλικία 7-8)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/812.html?
 8. Διατροφή της Ρίννη (για ηλικία 9-10)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/808.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)

  Οκτώ Μαθησιακές Ενότητες αναφέρονται το γνωστικό πεδίο των μαθηματικών και της γεωμετρίας και σχεδιάστηκαν από 15 εκπαιδευτικούς του δικτύου της Πάτρας:

 9. Αναγωγή στη μονάδα των Ριζογιάννη & Αλεξοπούλου (για ηλικία 9-11)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/682.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)
 10. Χάραξη γεωμετρικών σχημάτων των Υφαντίδη & Λευτεράτου (για ηλικία 6-7)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/771.html?
 11. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες τους των Πασχαλίδου & Χρυσανθόπουλου (για ηλικία 10-11)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/801.html?
 12. Ο χρόνος έχει τη δική του ιστορία των Ηλιάδη και Κυριτσόπουλου (για ηλικία 6-7)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/797.html?
 13. Ο Χρόνος έχει τη δική του ιστορία των Λουμάκου. Στεφάνου & Κυριτσόπουλου (για ηλικία 6-8)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/789.html?
 14. Μη μου τους κύκλους τάραττε των Χαιδογιάννου & Σπανού (για ηλικία 10-12)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/780.html?
 15. Εμβαδόν τριγώνου των Σταυρόπουλου, Χρυσανθοπούλου & Μπαγιώργου (για ηλικία 11-12)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/762.html?
 16. Μέτρηση επιφανειών της Μιχαλάκου (ηλικία 8-11)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/760.html?
 17. Μηχανική Ενέργεια των Σαραντοπούλου, Μπαρδάκα & Ραγάζου (για ηλικία 15-17)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/642.html?
  (αναστοχαστικά σχόλια δημιουργών)
 18. Διαλύματα-Μονάδες περιεκτικότητας δ/των-Αραίωση-Ανάμιξη δ/των της ίδιας ουσίας-Διαλυτότητα των Γεωργιάδη & Αργύρη (για ηλικία 15-16)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/671.html?
 19. Δύναμη Laplace των Ρουσομάνη & Σδράλλη (για ηλικία 16-17)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/644.html?
 20. Οι αλκοόλες στη ζωή μας των Βλάσση Νοικοκύρη & Καψούρη (για ηλικία 16-17)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/674.html?
 21. Περιοδικός πίνακας του Κονδύλη (για ηλικία 15-16)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/745.html?
 22. Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής των Δούμα & Ντόα (για ηλικία 16-17)
  http://cglearner.com/learning_element/show_both/624.html?

Αναστοχαστικά σχόλια εκπαιδευτικών για το διδακτικό σχεδιασμό
Η εμπειρία των 43 εκπαιδευτικών χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους ως πολύ θετική.
Στα αναστοχαστικά τους ημερολόγια κατέγραψαν εποικοδομητικά σχόλια που αφορούσαν

 1. τόσο την εμπειρία σχεδιασμού (αρχικά αναστοχαστικά σχόλια)
 2. όσο και το μετασχηματισμό (τελικά αναστοχαστικά σχόλια) που επήλθε στην διδακτική τους φιλοσοφία μετά την εφαρμογή του σχεδιασμού σε πραγματικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

  Τα δίκτυα εκπαιδευτικών και σχολείων παρουσίασαν τον τρόπο που σχεδίασαν τις Μαθησιακές τους ενότητες στην τελική ημερίδα του πιλοτικού προγράμματος (στις 30/6/2011 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).

 3. Παρουσίαση δικτύου Αθηνών. download
 4. Παρουσίαση δικτύου Πατρών. download
 5. Παρουσίαση δικτύου Ρόδου. download
 6. Παρουσίαση Υπεύθυνης δικτύου Πατρών, καθ. Ευγενίας Κολέζα. download


Προηγούμενη || Επόμενο