Από το 2010 έχει δημιουργηθεί και στην Ελλάδα ένα δίκτυο πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών, ερευνητών και εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τις ιδέες της Νέας Μάθησης (ιδιαίτερα τους σχεδιασμούς μάθησης) σε ερευνητικό/πρακτικό επίπεδο.

Συντονίστρια του Δικτύου:

Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών

Ακαδημαϊκοί συνεργάτες:

  1. Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Eρευνών http://www.rhodes.aegean.gr/eeke/lab.html
  2. Καζούλλη Βασιλεία, Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.pre.aegean.gr/ViewTeacherDetails.aspx?id=11 )
  3. Καραβά Κία, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.enl.uoa.gr/an8rwpino-dynamiko/melh-dep/tomeas-glossas-glwssologias/karava-evdokia.html)
  4. Κολέζα Ευγενία, Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (http://www.mathlab.upatras.gr )
  5. Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικώς Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση http://earlychildhoodpedagogy.gr
  6. Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, (http://asel.primedu.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/kwnstantinos-skordoylhs.html )
  7. Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Λέκτορας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.phil.uoa.gr/tomeis/tomeas-byzantinis-filologias-kai-laografias/melh-dep-byzant-biografika/vassiliki_chryssanthopoulou_gr.html ).
  8. Στελλάκης Νεκτάριος, Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών