ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜμΣ

Το Ελληνικό Δίκτυο της ΜμΣ

Από το 2010 έχει δημιουργηθεί και στην Ελλάδα ένα δίκτυο πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών, ερευνητών και εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τις ιδέες της Νέας Μάθησης (ιδιαίτερα τους σχεδιασμούς μάθησης) σε ερευνητικό/πρακτικό επίπεδο.

 

Συντονίστρια του Δικτύου:

Ευγενία Αρβανίτη, Λέκτορας στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Ακαδημαϊκοί συνεργάτες:

 1. Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Eρευνών http://www.rhodes.aegean.gr/eeke/lab.html
 2. Καζούλλη Βασιλεία, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.pre.aegean.gr/ViewTeacherDetails.aspx?id=11 )
 3. Καραβά Κία, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.enl.uoa.gr/an8rwpino-dynamiko/melh-dep/tomeas-glossas-glwssologias/karava-evdokia.html)
 4. Κολέζα Ευγενία, Καθηγήτρια στο  ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών,  Διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (http://www.mathlab.upatras.gr )
 5. Σακελλαρίου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εεπισητμονικώς Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση http://earlychildhoodpedagogy.gr
 6. Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, (http://asel.primedu.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/kwnstantinos-skordoylhs.html )
 7. Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Λέκτορας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.phil.uoa.gr/tomeis/tomeas-byzantinis-filologias-kai-laografias/melh-dep-byzant-biografika/vassiliki_chryssanthopoulou_gr.html ).

 

Συνέδρια:

 • Το 1ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής«Μάθηση μέσω Σχεδιασμού:Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών & Νέες Μορφές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» (http://earlychildhoodpedagogy.gr/1-diethes-symposio) ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 22-23 Μαΐου 2013. Το Συμπόσιο  αναμεταδίδεται από τη διεύθυνση http://www.uoi.gr/gr/featured/ecp/

Στιγμιότυπο από τις παρουσιάσεις των φοιτητών στο 1ο Συμπόσιο

Η Μαίρη Καλαντζή στην έναρξη του συνεδρίου

Εφαρμογές:

 • Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην πιλοτική εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του ΠΙ (με επιβλέποντες τους Kalantzis, Cope & Αρβανίτη).
 • Το πρόγραμμα Ελληνομάθειας σε μετανάστες (πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ) του ΙΔΕΚΕ.
 • Προγράμματα Προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κ. Καζούλλη)
 • Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών (κ. Κολέζα).
 • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΝ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κ. Σακελλαρίου).
 • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Αθηνών (κ. Χρυσανθοπούλου)
 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό με τα νέα Προγράμματα Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αθηνών (επίβλεψη καθ. Δενδρινού & Κία Καραβά).
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων του ΥΠΔΒΜΘ (κκ. Βιτσιλάκη/Αρβανίτη)
 • Πρόγραμμα Ενδοσχολικής επιμόρφωσης στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δράμας (κ. Αρβανίτη).
 • Μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

 

Εκδόσεις:

Από το Σεπτέμβριο του 2013 είναι διαθέσιμη η ελληνική έκδοση της Νέας Μάθησης