Συνεκτική-γραμμή

Συνεκτική-γραμμή

Τι; Η ιδέα της συνεκτική-γραμμής στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού σχετίζεται με την ποιότητα των συνδέσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων μάθησης στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού και η σχέση των δραστηριοτήτων αυτών με τους στόχους του εκπαιδευτικού, τις αξιολογήσεις και των αποτελέσματα. Ψάχνοντας για μια συνεκτική γραμμή στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σημαίνει ότι διερευνούμε κατά πόσο και με ποιους τρόπους μια «μεγάλη ιδέα» εξαντλείται στις προγραμματισμένες δραστηριότητες και κατά πόσο ή πώς η κάθε δραστηριότητα χτίζει πάνω σε προηγούμενη δραστηριότητα ή συνεισφέρει σε μια μεταγενέστερη δραστηριότητα. Μια συνεκτική γραμμή είναι προφανής όταν κάθε δραστηριότητα αποκτά νόημα τόσο από μόνη της-αυθύπαρκτα- όσο και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που την πλαισιώνουν – οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να δουν τις διασυνδέσεις και τη σημασία της κάθε δραστηριότητας ή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει ή να εξηγήσει τις διασυνδέσεις εύκολα και χωρίς κόπο. Έχοντας μια καλή συνεκτική γραμμή σε ένα σχέδιο σημαίνει ότι οι μαθητές κατανοούν, και ότι είναι πάντα ξεκάθαροι σχετικά με το σκοπό της μάθησης – πού αυτή προσανατολίζεται και γιατί.

Σύμφωνα με τη Wikipedia η ιδέα της συνεκτικής- γραμμής έχει τις ρίζες της στο θέατρο και

… αρχικά είχε προταθεί από τον Κονσταντίν Στανισλάφσκι ως ένας απλοποιημένος τρόπος για τους ηθοποιούς για να σκεφτούν για τους θεατρικούς χαρακτήρες. Πίστευε ότι οι ηθοποιοί όχι μόνο δεν έπρεπε να καταλάβουν τι έκανε ο χαρακτήρας τους, ή τι προσπαθούσε να κάνει, (το στόχος του) σε οποιαδήποτε περίσταση, αλλά ότι έπρεπε επίσης να προσπαθούν να κατανοήσουν τη συνεκτική γραμμή που διάτρεχε και συνέδεε αυτούς τους στόχους και συνεπώς ωθούσαν τον χαρακτήρα προς τα εμπρός μέσα από την αφήγηση.

Μεταφέροντας το παραπάνω στο πλαίσιο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η έννοια της συνεκτικής-γραμμής σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί, μέσω των σχεδίων τους, θα πρέπει να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ή να σχεδιάσουν δραστηριότητες – χρησιμοποιώντας τις γνωστικές διαδικασίες αθροιστικά για την οικοδόμηση βαθιάς γνώσης και βαθιάς κατανόησης – οι οποίες συνδέονται ρητά, η καθεμιά με την άλλη, και είναι διαποτισμένες με ένα γενικό σκοπό.

Γιατί; Σχεδιάζοντας με στόχο τη δημιουργία μιας συνεκτικής-γραμμής σημαίνει ότι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού είναι πολύ πιο πιθανό να έχει νόημα για τους μαθητές. Αν ο σκοπός της κάθε δραστηριότητας είναι απόλυτα σχετικός με το γενικό σκοπό της μάθησης στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο μαθητής είναι πιθανότερο να συνεργαστεί στο σχεδιασμό και να είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τον προσανατολισμό και το λόγο της μάθησης. Μια καλή συνεκτική-γραμμή μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες μια τάξη είναι πιο ήρεμη και πιο εστιασμένη σε μια αποστολή ενώ υπάρχει μικρή ένδειξη σύγχυσης ή ανησυχίας. Το να είναι σε θέση να προσδιορίσει κανείς την ποιότητα μιας συνεκτικής-γραμμής στα σχέδια των άλλων, σημαίνει ότι θα είναι σε θέση να παρέχει ουσιαστική και παραγωγική ανατροφοδότηση, να συμμετάσχει σε διάλογο και συζήτηση σχετικά με το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση αλλαγών με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας, του σκοπού και της καταλληλότητας των δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα υποδειγματικά ή άριστα σχέδια των άλλων εκπαιδευτικών είναι πιο πιθανό να είναι αναγνωρίσιμα αλλά και να γίνονται κατανοητοί οι λόγοι πίσω από την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου.


Γλωσσάρι || Επόμενο