Γνωστικό Πεδίο

Γνωστικό Πεδίο

Τι;Αποτελεί το αντικείμενο ή τον γνωστικό τομέα στον οποίο η Μαθησιακή Ενότητααναφέρεται – π.χ. Αγγλική Λογοτεχνία ή Αμερικανική Ιστορία ή Εφαρμοσμένη Χημεία.

Γιατί;Ο εντοπισμός του Γνωστικού Πεδίου βοηθάει άλλους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τις δημοσιευμένες Μαθησιακές Ενότητες, ώστε να μπορούν να τις προσαρμόσουν για δική τους χρήση. Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται σχέδια αλλά και να επωφελούνται από τα σχέδια των άλλων.


Γλωσσάρι || Επόμενο