Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Τι;Ο όρος πρόγραμμα σπουδών έχει καταλήξει να σημαίνει πολλά πράγματα σε πολλούς ανθρώπους. Μερικοί άνθρωποι έχουν μια ξεκάθαρη άποψη δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών – στο αντικείμενο που πρέπει να διδαχθεί ή στο τι οι μαθητές θα μάθουν σε έναν κύκλο σπουδών. Η ιδέα του προγράμματος σπουδών, όπως ορίζεται στη Wikipedia, αναφέρεται «στο σύνολο των μαθημάτων και το περιεχόμενό τους, που προσφέρονται σε ένα σχολείο ή πανεπιστήμιο». Οι Kalantzis και Cope ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών λίγο ευρύτερα, ως:

Το συνειδητά σχεδιασμένο πλαίσιο για τη εκμάθηση ενός συνόλου γνώσεων ή ενός συνόλου ικανοτήτων κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος- για παράδειγμα, το πρόγραμμα ενός τριμήνου στην ιστορία ή ένα διετές πρόγραμμα στη χημεία.

Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι κάτι επίσημο, το οποίο καθορίζεται σε ένα «πλαίσιο» και ότι αυτό το σώμα περιεχομένων-γνώσεων-ικανοτήτων είναι συνέπεια προνοητικότητας και συνειδητής επιλογής.

Άλλοι έχουν μια πιο ανοιχτή άποψη για το πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τα πάντα που κάνει ένα σχολείο για να επιφέρει μάθηση, συμπεριλαμβανομένου του τι και του πώς της διδασκαλίας και μάθησης.


Γλωσσάρι || Επόμενο