Εφαρμογές

Εφαρμογές:

  • Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην πιλοτική εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του ΠΙ (με επιβλέποντες τους Kalantzis, Cope & Αρβανίτη).
  • Το πρόγραμμα Ελληνομάθειας σε μετανάστες (πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ) του ΙΔΕΚΕ.
  • Προγράμματα Προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κ. Καζούλλη)
  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών (κ. Κολέζα).
  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΝ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κ. Σακελλαρίου).
  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Αθηνών (κ. Χρυσανθοπούλου)
  • Πρόγραμμα Διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό με τα νέα Προγράμματα Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αθηνών (επίβλεψη καθ. Δενδρινού & Κία Καραβά).
  • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων του ΥΠΔΒΜΘ (κκ. Βιτσιλάκη/Αρβανίτη)
  • Πρόγραμμα Ενδοσχολικής επιμόρφωσης στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δράμας (κ. Αρβανίτη).
  • Μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.