Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το εξ’αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που προσφέρουμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε δια ζώσης ή εξ’αποστάσεως επιμόρφωση για την εφαρμογή της παιδαγωγικής προσέγγισης Μάθηση μέσω Σχεδιασμού.

Καθ. Bill Cope | email
Καθ. Mary Kalantzis | email

College of Education
University of Illinois, Urbana-Champaign
326 Education
1310 S. Sixth Street, MC-708
Champaign, IL 61820 USA

Στην Ελλάδα, επικοινωνήστε με την:

Δρ Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών | email


Προηγούμενη