Experiencing the Known

Βιώνοντας το γνωστό

1.Εμπειρίες Γραμματισμού: Δραστηριότητες Πρόσληψης

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ένα γραπτό κείμενο, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι, με ό,τι τους αρέσει και ό,τι κατανοούν. Το δείχνουν, μιλάνε για αυτό, το εξηγούν, το συζητούν, και υπερασπίζονται τις ιδέες τους στη συζήτηση που έχουν με τους συμμαθητές τους.

2.Εμπειρίες Πολυγραμματισμών: Δραστηριότητες Πρόσληψης

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι και στο οποίο περιλαμβάνουν εικόνα, βίντεο, παιχνίδια, εγγραφές ήχου ή αντικείμενα. Το δείχνουν, μιλάνε για αυτό, το εξηγούν, το συζητούν, και υπερασπίζονται τις ιδέες τους στη συζήτηση που έχουν με τους συμμαθητές τους.

3.Ντοκιμαντέρ με Εικόνα

Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας ψηφιακές φωτογραφίες, δημιουργούν ένα εικονογραφημένο βιβλίο ή μια παρουσίαση PowerPoint ή ένα slideshow από έναν οικείο χώρο. Καλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου, χρησιμοποιώντας τίτλους, εισαγωγές, λεζάντες και συμπεράσματα, εάν είναι ένα βιβλίο ή ένα PowerPoint, αλλιώς χρησιμοποιούν ένα σενάριο ή ηχητικό ντοκουμέντο, εάν πρόκειται για μια παρουσίαση. Προσπαθούν να κάνουν μια ισορροπημένη καταγραφή. Συμπεριλαμβάνουν πράγματα που τους αρέσουν ή αυτά που δεν τους αρέσουν ή ακόμη και πράγματα που τους φαίνονται θετικά και αρνητικά.

4.Ιστορία Ειδήσεων

Γράψτε μια εικονογραφημένη είδηση από ένα γεγονός, στο οποίο έχετε πρόσφατα συμμετάσχει. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της «πυραμίδας» για τη συγγραφή μιας είδησης, με την οποία η όλη ιστορία αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, στη συνέχεια η ιστορία επαναδιατυπώνεται αρκετές φορές, κάθε φορά εκτενέστερα.

5.Βιντεοσκοπημένη ή Μαγνητοσκοπημένη Συνέντευξη

Διεξαγωγή μιας συνέντευξης (καταγραμμένη σε βίντεο ή μαγνητόφωνο) με ένα άτομο ή άτομα που γνωρίζετε καλά και σε ένα γνώριμο σκηνικό.

Δομημένη Συνέντευξη: Ένας κατάλογος με άμεσες ερωτήσεις που απαιτούν άμεσες απαντήσεις και τις οποίες ο συνεντευκτής ρωτά μία προς μία. Είναι χρήσιμη όταν συζητάμε περισσότερα από ένα άτομο για το ίδιο πράγμα, και όταν προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τις διαφορές στις απαντήσεις και στην κατανόηση κλπ.

Ημι-δομημένη Συνέντευξη: ένα ερωτηματολόγιο με τα κύρια θέματα που θέλετε να καλύψετε, αλλά παρέχοντας τη δυνατότητα στη συνομιλία να επεκταθεί και σε άλλα ενδιαφέροντα ή κατευθύνσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να καλυφθούν με διαφορετική σειρά, ανάλογα με την έκβαση της συζήτησης. Ο ερωτώμενος ενθαρρύνεται να αγνοεί ορισμένες ερωτήσεις, αν θέλει αλλά και να θέσει και τα δικά του ερωτήματα, αν το θέλει. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυσκολότερη τη σύγκριση συνεντεύξεων όταν συζητάμε για το ίδιο πράγμα με περισσότερα από ένα άτομο.

Ανοιχτή Συνέντευξη: Μια ανοιχτή συζήτηση που ξεκινά με το συνεντευκτή να περιγράφει το γενικό πλαίσιο που θέλει να καλυφθεί στη συνέντευξη και επιτρέπει να αναπτυχθεί ένας αυτοσχέδιος/αυθόρμητος διάλογος.

6.Εσωτερικός Μονόλογος/ Ανάκληση Μνήμης

Ένας καταιγισμός από σκέψεις, σκηνές και μνήμες χωρίς συγκεκριμένη σειρά, εκτός από τη σειρά με την οποία τυχαίνει να έρχονται στο μυαλό. Ένας τρόπος για να ακούμε τον εαυτό μας, κάνοντας τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων πραγμάτων στην καθημερινή μας ζωή. Αποφασίστε σχετικά με το σημείο εκκίνησης, στη συνέχεια, κάντε μια στιγμιαία σύνδεση/συνειρμό και μετά ακόμη μια σύνδεση με τη σύνδεση που προηγήθηκε. Δείτε πόσο μακριά μπορείτε περιπλανηθείτε από την αφετηρία σας.

7.Καταιγισμός Ιδεών

Ο καταιγισμός ιδεών είναι ένας τρόπος να μάθουμε τις ιδέες που έχουν οι μαθητές για ένα θέμα ή ζήτημα.

  • Ο καθένας γράφει τις αρχικές του ιδέες σε ένα θέμα σε χαρτάκια (post-it) – μία ιδέα ανά σημείωμα.
  • Κάθε άτομο παρουσιάζει τις ιδέες τους, κολλώντας τες μία προς μία σε πίνακα με παρόμοιες ιδέες.
  • Η ομάδα τότε εργάζεται για την καταγραφή αυτών των ιδεών με πιο συστηματικό τρόπο, προχωρά σε ομαδοποίηση των ιδεών σε κύκλους, καθώς επίσης συνδέει τους κύκλους με βέλη.

8.Δημοσκόπηση/Έρευνα

Δημιουργήστε ένα ερωτηματολόγιο για έρευνα στο διαδίκτυο ή στην περιοχή σας για τους ανθρώπους γύρω σας (την οικογένεια σας, τους συμμαθητές σας, τα μέλη της κοινότητας). Οι τύποι των ερωτήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν: ΝΑΙ / ΟΧΙ, πολλαπλής επιλογής, κλίμακες (όπως βαθμολογίες 1 – 5 για την ικανοποίηση, το ενδιαφέρον, ή τη συμφωνία), κατάταξη (προτίμησης, σημασίας, κλπ.), σύντομες ανοιχτές απαντήσεις.

Να λαμβάνετε υπόψη σας τους περιορισμούς των ερευνών: Έχετε ρωτήσει αρκετά άτομα για να πάρετε μια ισορροπημένη άποψη της ομάδας; Έχετε γράψει τις σωστές ερωτήσεις για να πάρετε το είδος της απάντησης που θέλετε; Τα άτομα που απάντησαν στην έρευνα έδωσαν «αληθινές» απαντήσεις για τα είδη των ερωτήσεων που ζητάτε;

9. Project Ενδιαφερόντων

Δημιουργήστε ένα κολάζ, μια παρουσίαση PowerPoint ή έναν δικτυακό τόπο που να περιγράφει ένα αγαπημένο χόμπυ/ενδιαφέρον/συνήθεια.

10. Προσωπικό Προφίλ

Γράψτε ένα προσωπικό προφίλ, όπως ένα σύντομο βιογραφικό (bionote) για ένα δικτυακό τόπο, ή ένα βιογραφικό σημείωμα. Συμπεριλάβετε μια λίστα με τα πράγματα που κάνετε, τα πράγματα στα οποία είστε καλοί, τα ενδιαφέροντά σας, και τι θα θέλατε να είστε.

11.Ταξίδι Γνώσης

Οι εκπαιδευόμενοι τηρούν ένα ημερολόγιο της μάθησής τους σε ένα γράφημα ANFL. Το σημαντικό σημείο εκκίνησης είναι αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ζητώντας από τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους και να τις συνδέουν με νέες γνώσεις.

A (already) N (need) F (find) L (learnt)
Τι γνωρίζω από πριν? Τι χρειάζεται να μάθω? Πώς θα το μάθω? Τι έχω μάθει?

12.Σωκρατικοί Διάλογοι

Ο Σωκράτης ήταν ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος που ανέπτυξε μια μέθοδο έρευνας μέσω της συζήτησης που αφορούσε ένα είδος βαθιάς ανάκρισης (μαιευτική). Ο Σωκρατικός διάλογος προϋποθέτει ένα συνομιλητή, ο οποίος:

  1. Ξεκινά με μια ερώτηση: ποιο είναι το φιλοσοφικό πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε; (Για παράδειγμα, «Είναι δυνατόν να είναι εντελώς ειλικρινής κάποιος όλη την ώρα;)
  2. Μας οδηγεί να συζητήσουμε συγκεκριμένα τη δική μας, προσωπική, καθημερινή εμπειρία γι’ αυτό το πρόβλημα και κάνει κριτικές, ερωτήσεις σχετικά με αυτή την εμπειρία. Μην φοβάστε να εκφράσετε τις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητες σας. Μην χρησιμοποιείτε παραδείγματα, τα οποία δεν είναι από τις δικές σας εμπειρίες ή τα οποία είναι υποθετικά. Ακούστε προσεκτικά και να είστε υπομονετικοί.
  3. Αποσαφηνίζει τις βαθύτερες έννοιες που κρύβονται κάτω από αυτή την εμπειρία σε μια βασική γενίκευση, συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμών της προσωπικής εμπειρίας. Αυτό απαιτεί να μιλάμε με ειλικρίνεια και να μην είμαστε επικριτικοί. Επίσης, απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ανοιχτοσύνης και ευαισθησίας προς τα συναισθήματα των άλλων.
  4. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια αιτιολογημένη κατανόηση (που μπορεί να τη μοιραστεί με τα άλλα μέλη που συμμετέχουν στο διάλογο), αλλά και ένα βαθύτερο επίπεδο γνώσεων από αυτό που απορρέει από την καθημερινή κοινή λογική ή γνώση. Ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ; Τι προϋποθέτει ή απαιτεί μια γενίκευση; Θα πρέπει να σεβαστείτε τις απόψεις των άλλων ανθρώπων και να είστε πρόθυμοι να αλλάξετε την άποψή σας.
  5. Καταλήγει με μια φιλοσοφική αρχή. Προσπαθήστε να φέρετε τη συζήτηση σε ένα σημείο συμφωνίας- ο διάλογος δεν είναι αποκλειστικά για να αποδείξει ένα άτομο ότι έχει δίκιο.

Οι Γνωστικές Διαδικασίες || Επόμενο