Αναλύοντας λειτουργικά

Αναλύοντας λειτουργικά

Tι; Είναι μια από τις οκτώ Γνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Η διαδικασία Αναλύοντας Λειτουργικά περιλαμβάνει όλες τις γνωστικές διεργασίες στις οποίες καταφεύγουν οι μαθητές προκειμένου να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τις λειτουργίες, τους ρόλους και τους σκοπούς των διαφορετικών ιδεών, τις έννοιες και τις θεωρίες με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Για να εκτιμηθεί ο ρόλος ή η λειτουργία κάποιου θέματος θα πρέπει να προσθέσει περιεχόμενο στο εν λόγω θέμα, κάτι που επιτρέπει στους μαθητές να εμβαθύνουν την κατανόηση τους, ιδιαίτερα αν αυτή η λειτουργία μπορεί να συνδεθεί με το βιόκοσμό τους ή τις προσωπικές τους εμπειρίες – υφιστάμενες ή νέες. Έτσι εμπεδώνεται η μάθηση σε ό, τι οι μαθητές γνωρίζουν ή έχουν ήδη βιώσει.

Γιατί; Οι αναλυτικές δεξιότητες έχουν ιδιαίτερη αξία στα ακαδημαϊκά και οργανωσιακά περιβάλλοντα. Οι δεξιότητες αυτές στηρίζουν τις διαγνωστικές ικανότητες και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και ενθαρρύνουν την περιέργεια και τον προβληματισμό. Η λειτουργική ανάλυση παρέχει κατανόηση «αιτίου και αποτελέσματος» και ασχολείται με το πώς λειτουργούν τα πράγματα, ή με τη διερεύνηση του ρόλου και του σκοπού των πραγμάτων – η κατανόηση του ρόλου ή του σκοπού ενός πράγματος είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του πώς λειτουργούν τα πράγματα από κοινού, πώς συνδέονται μεταξύ τους ή πώς διαφορετικές αντιλήψεις αν μπουν σε μια σειρά διαμορφώνουν μια θεωρία. Και πάλι τέτοιες δεξιότητες είναι πολύτιμες σε πολλά περιβάλλοντα – κυρίως σε τεχνικά περιβάλλοντα, στη μηχανική και στις προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων.

Πώς; Η διαδικασία αναλύοντας λειτουργικά θέτει ερωτήματα όπως «Για τι είναι αυτό;» ή «Τι κάνει;» ή «Πώς λειτουργεί;» Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτήσει «Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του κειμένου;» ή «Πώς ο συγγραφέας θέλει να αισθανόμαστε;» και «Πώς είναι δυνατόν να αισθανόμαστε με αυτόν τον τρόπο;» Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα Διάγραμμα Ανάκτησης με μια σειρά υπότιτλων που έχουν σχεδιαστεί για να καθοδηγήσουν, να επιτρέψουν τη βαθμιαία απόκτηση της γνώσης και να υποστηρίξουν τους μαθητές, καθώς αυτοί εξερευνούν ένα κείμενο παρακινώντας τους να προσδιορίσουν και να καταγράψουν τους διαφορετικούς ρόλους ή τις λειτουργίες των χαρακτηριστικών διαφόρων κειμένων. Στο Διάγραμμα Ανάκτησης που παρουσιάζεται παρακάτω ο εκπαιδευτικός ωθεί τους μαθητές να εξετάσουν τη λειτουργία των διαφόρων οπτικών χαρακτηριστικών ενός γραφιστικού μυθιστορήματος. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι οι συντάκτες των κειμένων αυτών χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό διαφόρων οπτικών μοντέλων και τεχνικών για να πετύχουν συγκεκριμένους σκοπούς. Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δραστηριότητα κριτικής ανάλυσης ή να προετοιμάσει τους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους οπτικό κείμενο ή γραφιστικό μυθιστόρημα (Εφαρμόζοντας κατάλληλα ή Εφαρμόζοντας δημιουργικά).

Τι κάνουν οι εικόνες σε αυτό το γραφιστικό μυθιστόρημα;
Τρόπος Ζώα Άνθρωποι Περιβάλλοντα
Χρώμα
Πλαίσιο
Κοιτάξτε και Βάλτε στη Σειρά: Απαιτήσεις & Προσφορές

Δείτε την Εργαλειοθήκη του Lanyon για πρόσθετα εργαλεία, τακτικές και αναφορές για τη διαδικασία Αναλύοντας Λειτουργικά.


Γλωσσάρι || Επόμενο