Μετασχηματίζουσα Εκπαίδευση

Μετασχηματίζουσα Εκπαίδευση

Τι; Η Μετασχηματίζουσα εκπαίδευση βασίζεται στη μελέτη της σύγχρονης κοινωνίας, και τα διάφορα είδη των γνωστικών ικανοτήτων που τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν προκειμένου να είναι καλοί εργαζόμενοι σε μια «οικονομία της γνώσης», να είναι πολίτες που συμμετέχουν σε μια παγκοσμιοποιημένη και κοσμοπολίτικη κοινωνία, και τέλος να έχουν μια ισορροπημένη προσωπικότητα σε μια κοινωνία που τους δίνει μια σειρά από επιλογές που φαίνονται μερικές φορές υπερβολικές. Η ουσία της εκπαίδευσης είναι ο μετασχηματισμός του εαυτού και του περιβάλλοντος, ο οποίος μπορεί να είναι ρεαλιστικός (επιτρέποντας στους μαθητές να κάνουν το καλύτερο σε δεδομένες κοινωνικές συνθήκες) ή χειραφέτητικός (κάνοντας τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος).


Γλωσσάρι