Εφαρμόζοντας κατάλληλα

Εφαρμόζοντας κατάλληλα

Τι;Μια από τις οκτώ Γνωστικές Διαδικασίεςτης Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Η διαδικασία του Εφαρμόζοντας Κατάλληλα εμπλέκει τους μαθητές στο να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει με τρόπους που συνάδουν και είναι ανάλογοι με τις έννοιες, τις θεωρίες, τις δεξιότητες και τις διαδικασίες με τις οποίες έχουν εργαστεί.

Μέσα από την Κατάλληλη Εφαρμογή οι μαθητές μπορούν να αποδείξουν τι έχουν μάθει, ενώ ο εκπαιδευτικός θα έχει αποδείξεις του πόσο βαθιά είναι η κατανόηση των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός θα είναι επίσης σε θέση να δει ή να ακούσει για το αν η διδασκαλία του υπήρξε αποτελεσματική και κατά πόσον είναι αναγκαία η περαιτέρω βοήθεια σε συγκεκριμένους μαθητές ή η επιστροφή σε έννοιες ή ιδέες που προηγουμένως καλύφθηκαν. Αυτή η γνωστική διαδικασία μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά σημεία της μαθησιακής διαδικασίας για να ελεγχθεί η κατανόηση των μαθητών σε ζωτικής σημασίας έννοιες ή θεωρίες πριν προχωρήσουμε σε σχετικό υλικό ή ιδέες που εξαρτώνται από την κατανόηση αυτή. Η γνωστική διαδικασία Εφαρμόζοντας κατάλληλα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εμπεδωθεί εμπειρικά η κατανόηση των μαθητών.

Γιατί;Μέσα από την Γνωστική Διαδικασία Εφαρμόζοντας κατάλληλα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν την κατανόηση τους και να αποδείξουν τι έχουν μάθει. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική για τον εκπαιδευτικό, δεδομένου ότι του επιτρέπει να γνωρίζει αν οι στρατηγικές διδασκαλίας του υπήρξαν αποτελεσματικές. Οι καλοσχεδιασμένες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν αυτή τη Γνωστική Διαδικασία επιτρέπουν την ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας των μαθητών – οι μαθητές γνωρίζουν ότι ξέρουν.

Πώς;Τα εργαλεία που επιλέγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτής της Γνωστικής Διαδικασίας πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον πρωταρχικό σκοπό ή τους στόχους, το περιεχόμενο του αντικειμένου, και/ή τις δεξιότητες που είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού (Μαθησιακή Ενότητα): πρέπει να αναφέρονται πολύ ξεκάθαρα και απερίφραστα σε αυτό που οι μαθητές έχουν μάθει μέσω των άλλων Γνωστικών Διαδικασιών. Με άλλα λόγια, δεν είναι καλό να σχεδιάζεται μια δραστηριότητα Κατάλληλης Εφαρμογής που ωθεί τους μαθητές να επιδεικνύουν ικανότητες και γνώσεις που δεν έχουν ρητά και σκόπιμα επεξεργαστεί σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Γνωστική Διαδικασία της Κατάλληλης Εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο αξιολόγησης για τον ίδιο το σχεδιασμό, αποκαλύπτοντας ότι κάποιοι μαθητές δεν έχουν καταλάβει κάτι που έπρεπε να κατανοήσουν ή ότι έχουν μείνει πίσω. Μερικές φορές η αιτία των αποτυχιών αυτών αποδίδεται στους μαθητές, με την αποδοχή κάποιου είδους ελλείμματος από πλευράς τους, ωστόσο, αν αυτή η Γνωστική Διαδικασία αξιοποιείται σε κεντρικά σημεία σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να ειδοποιεί τον εκπαιδευτικό για προβλήματα και να τον ενημερώσει ότι συγκεκριμένοι μαθητές χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Μπορεί επίσης να αποκαλύψει ελλείψεις στον ίδιο το σχεδιασμό, δραστηριότητες που δεν έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν σημαντικές έννοιες ή θεμελιώδης δεξιότητες.

Χρησιμοποιώντας τη Μαθησιακή Ενότητα Problematising zoos through Zoo του Anthony Browne που διερευνήθηκε στη διαδικασία Αναλύοντας κατάλληλα στην προηγούμενη καταχώρηση, η van Haren εισάγει μια δραστηριότητα Κατάλληλης Εφαρμογής, λίγο μετά τη μέση του σχεδιασμού της, και παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτά που είχαν μάθει προηγουμένως.

Στις τρεις δραστηριότητες που προηγούνται αυτής της δραστηριότητας Κατάλληλης Εφαρμογής, οι μαθητές είχαν μάθει βασικές έννοιες και δεξιότητες. Στην πρώτη, τη δραστηριότητα Εννοιολόγησης με ορολογία «Τι είναι η αφήγηση;», η van Haren διδάσκει με σαφήνεια τους μαθητές πώς να εντοπίζουν και να κατονομάζουν τα χαρακτηριστικά μιας αφήγησης. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές χρησιμοποιούν σημειώσεις ή μαρκαδόρους επισήμανσης για να εντοπίσουν όλα τα μέρη μιας αφήγησης στην ιστορία του Ζωολογικού Κήπου του Browne και να τα ονομάσουν. Στην τρίτη, μια δραστηριότητα Λειτουργικής ανάλυσης, η van Haren δίδαξε με σαφήνεια τη γραμματική του κειμένου και οι μαθητές έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ένα Διάγραμμα Ανάκτησης για να διερευνήσουν το θέμα «Τι κάνουν οι λέξεις;».

Σε αυτό το σημείο η van Haren θέλησε να ενισχύσει τις έννοιες, τις θεωρίες και τις δεξιότητες πάνω στις οποίες εργάζονταν οι μαθητές, καθώς και να ελέγξει πόσο καλά είχαν καταλάβει τι είχαν μάθει. Τέλος, κάλεσε τους μαθητές να γράψουν τη δική τους διήγηση – μια δραστηριότητα Κατάλληλης εφαρμογής- «να περιλάβετε μια εικόνα, η οποία ευθυγραμμίζεται με ή αμφισβητεί το γλωσσικό κείμενο της αφήγησής σας»- συνδέοντας αυτή τη δραστηριότητα με παλαιότερες εργασίες για την κατανόηση της λειτουργίας των οπτικών μέσων και τεχνικών. Στο σχεδιαστικό χώρο του εκπαιδευτικού της ενότητάς της συμβουλεύει: «Ενθαρρύνετε τους μαθητές να επιλέγουν ένα θέμα που να είναι σχετικό με τις εμπειρίες τους ή τα ενδιαφέροντα τους για να το διηγηθούν. Παραπέμψτε τους σε (προηγούμενες δραστηριότητες) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και τη δομή μιας διήγησης.» Είναι σαφές ότι η van Haren έχει σχεδιάσει τη δραστηριότητα Εφαρμόζοντας κατάλληλα με τρόπους που βελτιώνουν τις πιθανότητες, ώστε οι μαθητές της να πετύχουν: ένα θέμα σχετικό με δικές τους εμπειρίες ή τα ενδιαφέροντά τους, και την παραπομπή τους σε προηγούμενες δραστηριότητες, που εξέταζαν και ονόμαζαν τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και τη δομή της διήγησης.

Η van Haren, αντί απλώς να βαθμολογήσει τις εργασίες των μαθητών, επιλέγει να εμβαθύνει την εμπειρία της μάθησης με μια δραστηριότητα Λειτουργικής ανάλυσης – Αναστοχασμός της διήγησης: «Πόσο καλή είναι η διήγησή σας;» «Αξιολογήστε τη δική σας διήγηση». «Κοιτάξτε τα σχόλιά του καθηγητή σας. Συμφωνείτε/διαφωνείτε; Γιατί;» Αυτό παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να αναλύσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθησή τους, χρησιμοποιώντας το πρότυπο του εκπαιδευτικού τόσο ως σκαλωσιά όσο και ως ένα μέσο για την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εννοιών, και για να προσδιοριστεί τόσο για το μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό, που έχουν πετύχει οι μαθητές και που μπορεί να χρειαστούν βοήθεια ή περισσότερη δουλειά.

Η Γνωστική Διαδικασία Εφαρμόζοντας κατάλληλα στο παράδειγμα – «Γράψτε τη δική σας διήγηση» – χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συνεκτικού, καλά μελετημένου σχεδιασμού, στρατηγικά τοποθετημένου για τη μεγιστοποίηση του οφέλους κατά την εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών για την van Haren και τους μαθητές της.

Οι βασικές ιδέες που αντανακλώνται σε αυτό το παράδειγμα είναι ότι: οι Γνωστικές Διαδικασίες αλληλοσυνδέονται, θα πρέπει να συνδυάζονται και να αλληλοϋποστηρίζουν η μια την άλλη με αλληλοεξαρτώμενο τρόπο, εκείνες που έρχονται πρώτες ωφελούν και ανοίγουν το δρόμο για εκείνες που έρχονται αργότερα. Οι δραστηριότητες της Κατάλληλης Εφαρμογής εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες: μπορούν να υλοποιηθούν σε πολλαπλά σημεία καθ ‘όλη τη διάρκεια της θεματικής ενότητας και δεν είναι μόνο για το τέλος, όταν μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά, και αξιοποιούν το σχεδιασμό-για-μάθηση με τις Γνωστικές Διαδικασίες – μια κατεξοχήν αναστοχαστική διαδικασία.

Δείτε την Εργαλειοθήκη του Lanyon για πρόσθετα εργαλεία, τακτικές και αναφορές για τη διαδικασία Εφαρμόζοντας κατάλληλα.


Γλωσσάρι || Επόμενο