Εφαρμόζοντας δημιουργικά

Εφαρμόζοντας δημιουργικά

Τι;Μια από τις οκτώ Γνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Η διαδικασία Εφαρμόζοντας δημιουργικά εμπλέκει τους μαθητές στο να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει με δημιουργικούς τρόπους. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στη σύνθεση των διαφορετικών ιδεών ή να εφαρμόζουν όσα έμαθαν σε διάφορες καταστάσεις ή με μη παραδοσιακούς τρόπους. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν ευκαιρίες για τους μαθητές, ώστε αυτοί να εφαρμόζουν αυτά που μαθαίνουν και να μπορούν να εκφράζονται με πολλαπλούς τρόπους (πολυτροπικότητα) - οπτικούς, ακουστικούς, κιναισθητικούς, σωματικούς, χωροαντιληπτικούς, καθώς και μέσω των πιο παραδοσιακών τρόπων προφορικής και γραπτής έκφρασης. Είναι μέσω αυτής της διαδικασίας που μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν αποδεικτικά στοιχεία για το εύρος της κατανόησης των μαθητών.

Γιατί;Αυτή η Γνωστική Διαδικασία ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στο να σχεδιάζουν ή να χρησιμοποιούν δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τη μάθησή τους με πολλαπλούς τρόπους αυξάνοντας την πιθανότητα εμπλοκής των διαφορετικών τους βιόκοσμων, αλλά και να αναπτύσσουν άλλες μορφές «γραμματισμών» (Πολυγραμματισμοί).Έτσι, η αποτίμηση και η επικύρωση αυτών των τρόπων δίνει αξία και επικυρώνει τις διαφορές των μαθητών και τους εξοπλίζει με την ικανότητα να συνεργάζονται, να διερευνούν και να εκφράζονται με πολλαπλούς τρόπους αυξάνοντας την πιθανότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας με τους άλλους.

Πώς;Οι δραστηριότητες Δημιουργικής Εφαρμογής προκαλούν και προάγουν ευκαιρίες για τους μαθητές, ώστε αυτοί να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν με δημιουργικούς τρόπους. Για τον λόγο αυτό αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που επιτρέπουν στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά, όπως: ένα παιχνίδι-ρόλων, μια παρουσίαση PowerPoint, μια παρουσίαση Flash ή Multimedia, μια ιστοσελίδα, ένα βίντεο Claymation, ένα ηχητικό τοπίο, μια ταινία, ένα έργο, ένα τραγούδι ή ένα ποίημα, μια προφορική παρουσίαση, μια διαφήμιση ή μια αφίσα. Και πάλι αντλώντας από τη Μαθησιακή Ενότητα Problematising zoos through Zoo του Anthony Browne, που είδαμε στις δύο προηγούμενες καταχωρήσεις, ο εκπαιδευτικός-σχεδιαστής της εν λόγω ενότητας, η Rita van Haren, χρησιμοποιεί έναν αριθμό δραστηριοτήτων Εφαρμογής αρχίζοντας με μια δραστηριότητα, η οποία παρακινεί τους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους αφίσα. «Δημιουργήστε τη δική σας αφίσα / εικόνας ενός ζωολογικού κήπου χρησιμοποιώντας μορφοποίηση, χρώματα, αιτήματα και προσφορές για να κάνετε το θεατή να σκεφτεί θετικά ή αρνητικά για τους ζωολογικούς κήπους». Αυτό παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές να συνθέσουν ιδέες από προηγούμενες δραστηριότητες και να αναπαραστήσουν αυτές τις ιδέες οπτικά. «Γράψτε για την αφίσα/εικόνα σας. Τι έχετε αλλάξει; Πώς άλλαξε το νόημα από το πρωτότυπο; Είναι αποτελεσματικό;» Η Van Haren χρησιμοποιεί αυτή τη δραστηριότητα για να εμβαθύνει την κατανόηση των μαθητών στη χρήση οπτικών μέσων και τεχνικών για την επικοινωνία ιδεών. Ελέγχει την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας στη συνέχεια λέγοντας: «Να κάνετε ανατροφοδότηση στις αφίσες των άλλων μαθητών», ενθαρρύνοντας έτσι την προφορική διατύπωση των εννοιών που έχουν αποκτηθεί.

Στο σχεδιαστικό χώρο του εκπαιδευτικού της Μαθησιακής της Ενότητας, η van Haren σημειώνει ότι: «Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο σχεδιασμό ή να καινοτομήσουν σε μια από τις εικόνες του Anthony Browne αλλάζοντας μερικά ή όλα τα οπτικά στοιχεία». Αυτό δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει με δημιουργικούς τρόπους. Αξιοποιεί περαιτέρω τη δραστηριότητα ωθώντας τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθησή τους: «Κάντε μια έκθεση με τις αφίσες και κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε αυτές ενθαρρύνετε τους μαθητές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του οπτικού σχεδιασμού. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χαρτάκια σημειώσεων για να καταγραφούν οι όποιες παρατηρήσεις και τα οποία τοποθετούνται στην κατάλληλη αφίσα. Διασφαλίστε ότι οι μαθητές εκφράζονται με σεβασμό και είναι διακριτικοί στην ανατροφοδότηση που προσφέρουν.» Η Van Haren χρησιμοποιεί τα δημιουργικά προϊόντα της δραστηριότητας για την εμβάθυνση της κατανόησης των εννοιών που αποκτήθηκαν και εφαρμόστηκαν μέσα από τις αφίσες των μαθητών.

Η τελική δραστηριότητα Δημιουργικής εφαρμογής, «Οι Μεγάλες Συζητήσεις» – Οι ζωολογικοί κήποι θα πρέπει να καταργηθούν!», τοποθετεί σε ζευγάρια τους μαθητές που στη συνέχεια σχεδιάζουν, παρουσιάζουν και αντικρούουν τα σημεία που έχουν φτιάξει επιδεικνύοντας ικανότητα κατανόησης και ανάλυσης των θεμάτων που αναπτύχθηκαν καθ ‘όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. Αυτό παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να είναι δημιουργικοί, να διασκεδάζουν με τις ιδέες τους και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Δείτε την Εργαλειοθήκη του Lanyon για πρόσθετα εργαλεία, τακτικές και αναφορές για τη διαδικασία Εφαρμόζοντας δημιουργικά.


Γλωσσάρι || Επόμενο