Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της Νέας Μάθησης των Mary Kalantzis και Bill Cope. Εδώ περιέχονται πληροφορίες για εμάς και το έργο μας, ενώ παράλληλα ο χώρος αυτός λειτουργεί σαν μια εκπαιδευτική πύλη που αναφέρεται στα πεδία της εκπαιδευτικής έρευνας και της ανάπτυξης εφαρμοσμένων παιδαγωγικών μοντέλων και εργαλείων πάνω στα οποία εργαζόμαστε.

Η Νέα Μάθηση είναι η θεωρία μας για τη μάθηση στο πλαίσιο των αξιοσημείωτων κοινωνικών αλλαγών της εποχής μας. Στην ιστοσελίδα αυτή παρέχουμε υλικό, το οποίο συμπληρώνει το βιβλίο μας, New Learning: Elements of a Science of Education, Cambridge University Press, 2008.

Η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και διερευνά το πώς οι αυτοί τεκμηριώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο μαθησιακού σχεδιασμού που ονομάζεται «Μαθησιακή Ενότητα». Ο σκοπός των Μαθησιακών Ενοτήτων είναι να χαρτογραφήσουν το φάσμα των μαθησιακών δραστηριοτήτων ή αλλιώς τις «Γνωστικές Διαδικασίες», τις οποίες εφαρμόζουν οι μαθητές.

Οι Πολυγραμματισμοί είναι μια προσέγγιση για το γραμματισμό, η οποία εστιάζει στη μεταβολή της χρήση της γλώσσας ανάλογα με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, καθώς και στην εγγενή πολυτροπικότητα των επικοινωνιών, ιδίως στο πλαίσιο των νέων ψηφιακών μέσων του σήμερα.

Το πρόγραμμα αξιολόγησης Assess-As-You-Go οικοδομεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας που συγκεντρώνει δραστηριότητες και μοντέλα διαμορφωτικής αξιολόγησης (διάγνωση και την ανατροφοδότηση) και τελικής αξιολόγησης (μέτρηση της προόδου των μαθητών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε σύγκριση με άλλους εκπαιδευόμενους).

Η ιστοσελίδα που διαβάζετε τώρα παρέχει μια εισαγωγή στο έργο μας στον τομέα της εκπαίδευσης.


Επόμενη